Informace o nás

 

PÁR SLOV O SBORU HASIČŮ V NAŠÍ OBCI

Založen byl 29.4.1878, zakládající členové výboru byly: p.Ladislav Binko, Miroslav Tocháček, Augustin Skřivan, Josef Musil, Josef Šnek, Vilem Štill, František Janáček. Členská základna čítala 45 členu aktivních a 20 přispívajících. První stříkačku vlastnil sbor od roku 1780, ale té bylo v té době již 100 let. První velký požár podstoupil sbor roku 1880 a následující rok byla zakoupena nová stříkačka za částku 1100 zl., obec přispěla částkou 800 zl., 300 zl. vybrali sami hasiči mezi sebou. Dne 27.4.1893 zachvátil naši obec obrovský požár při němž lehlo popelem 117 domů. První ples hasičů v naší obci byl roku 1884. V průběhu dalších několika desítek let se odehrálo nejen v obci, ale i okolí mnoho požárů, hasiči tedy zajížděli k hašení až do Škrdlovic i na Bílek, nebo skoro do Trhové Kamenice. Hasiči z obce se zúčastnili slavnostního odhalení pomníku K. H. Borovského v Havlíčkově Borové. V roce 1901 došlo k přestavbě zbrojnice a hasiči zažili těžký rok - mnoho požárů v obci a blízkém okolí. Hořely stodoly a chlévy, mlýn p. Daniela v Hluboké, stodoly na Novém Ransku. Roku 1905 byla zakoupena nová stříkačka. V roce 1906 se odehrál požár stavení čp.113, 183, 114 kde za prudkého mrazu 27°C došlo k omrzlinám rukou a nohou strojníka i ostatních zasahujících členů sboru. V roce 1909 vlastní sbor již 3 stroje, což se projevilo při hašení velkého požáru 25. 6. 1909, kdy  vyhořely pouze domky 135, 119, 77, které spolu sousedily a oheň se více nerozšířil. Hašení tohoto požáru se zúčastnily sbory z Hluboké, Kohoutova, Chlumu, Benátek, Ždírce, V. Městce, Radostína a Sobiňova. V roce 1919 zakoupil sbor malý vůz s nádrží na vodu. V roce 1921 požár hostince Komárno - vyhořely všechny hospodářské budovy, celé hospodářství Fr. Valeckého a stodola E. Zvolánka. V hostinci uhořel čeledín L.Mach. V roce 1924 bylo usneseno dáti ruční stříkačku z r. 1882 zmotorizovat u firmy Jelínek/J.Mašek v Nymburku, která byla 14.6.1925 slavnostně předána zpět sboru. V roce 1931 prošel sbor další zkouškou, byl to požár mlýna na Řece. Současně hořelo i Panské stavení, které sousedilo. Hasičská stříkačka prošla zatěžkávací zkouškou, byla v provozu od půl 1 do 5 hodin bez zastávky. V témže roce bylo požádáno o vybudování vodní nádrže na potoce pod transformátorem. V roce 1933 byly v obci rozděleny 4 Berlovky - 1. u br. Málka Františka, 2 . u br. Kasala Antonína, 3. u br. Dymáčka Ladislava, 4. u br. Malého Františka .V roce 1934 vypuklo v obci hned několik požárů, a to požár mlýna Fr. Zeleného a velkého požáru lesa Rychtářka. V roce 1935 byly zřízeny v obci 2 požární hydranty. V roce 1938 došlo po dlouholetém spoření peněz sboru ke koupi nové stříkačky od Firmy R .A. SMEKAL za 22000 Kč, starou zmotorizovanou stříkačku vzala firma protiúčtem .Firma Smekal rozložila splátky za stroj do několika let, na nákup byly použity i dary od Fi. Binko 1000 Kč a od starosty 1000 Kč. V roce 1941 došlo k požáru domku čp. 150 p. Jana Losenického. Za války byly nařízeny žňové požární hlídky, kdy bylo jejich nedodržování trestáno Říšskými úřady. Všechno vybavení dobrovolných sborů se muselo převést na okresní sdružení v Chotěboři, kde se vše zkontrolovalo a zaevidovalo.                                    

     

Dne 9.5.1945 při bombardování Krucemburku hořelo hodně budov, hořelo i skladiště Vl. Štilla, kde se podařilo požár včas uhasit a zachránit hodně hotového zboží. Během války bylo téměř veškeré vybavení zničeno, tak se musely nakoupit hadice a další vybavení, stály 33000 Kč. V roce 1948 náš sbor zakoupil první auto, byl to sice sanitní vůz, ale po menších úpravách vyhovoval. Roku 1949 byla prodána naše ruční stříkačka sboru v Bílku. V roce 1955 vzniklo první družstvo hasičské mládeže v naší obci. V roce 1958 čítal náš sbor 44 členů. Okresní výbor podal návrh na přidělení požárního speciálu do naší obce PRAGA RN ERENA. V roce 1964 se technika a vybavení hasičů přestěhovalo do nové hasičárny. V té době to byla největší hasičárna okresu. Koncem roku 1974  hořel stoh slámy, kde sláma zalétala až do obce. V roce 1980 náš sbor vlastnil 3 požární stříkačky - AS 16 Erena, PS 8 a novou PS 12. Dne 29. 11. 1986 byla AS 16- Erena vyřazena z provozu a převedena do Šmolov. V roce 1984 se k nám dostala Avie od sboru ze Světlé nad Sázavou. Náš sbor v roce 1994 zakoupil od SDH Ždírec n/D za 150 000,-Kč CAS-25, na podvozku Škoda 706 RTHP rok výroby této cisterny je 1967.

Nyní máme k dispozici CAS 25, Avii 30 se stříkačkou PS 12 a stále udržované veterány PS-8 z roku 1954 a DS-16 z roku 1967 od výrobce THT Slatiňany - vše stále v provozu. Vlastníme též osvětlovací centrálu, kterou jsme získaly převodem od okresu, hadicový naviják, který je připraven pro lesní požáry, požární žebříky, výstroj pro práci ve výškách pro 2 členy, obuv a zimní oblečení pro 4 členou výjezdovou jednotku. Vletošním roce se nám podařilo vyměnit naší starou avii za VW LT -devítimístnou dodávku z dostatečným prostorem pro uložení základního vybavaní k zásahu.

Děkujeme všem našim členům a jejich rodinám za spolupráci, podporu a pomoc v naší současné i budoucí činnosti. Též i obci, podnikům a organizacím za podporu. Zvláště bychom chtěli poděkovat rodinám a příbuzným všech členů, kteří již nejsou mezi námi a uctít jejich památku.         

                                                                                    

Zpracoval Martin Kasal, vedoucí hasičské mládeže v obci, strojník a technik našeho sboru.             

 

 

Vyhledávání

© 2012 Všechna práva vyhrazena.